ASSESSMENTS • COACHING • PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING

ASSESSMENTS • COACHING • PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING

Psychologisch Adviesbureau Kuhlemeier

Psychologisch Adviesbureau Kuhlemeier is een kleinschalig en flexibel psychologisch adviesbureau. Wij zijn gespecialiseerd in ontwikkelassessments, coaching en loopbaanbegeleiding en bieden daarnaast individuele psychosociale hulpverlening. Wij werken voor mensen in organisaties én voor particulieren. Ons bureau is opgericht in 1958 en gevestigd in een 19e-eeuws woon/kantoorpand aan de rand van het centrum van Den Haag (Zeeheldenkwartier).

Wij screenen en coachen mensen in verband met arbeidsgerelateerde vraagstukken

Bijvoorbeeld:

  • sollicitaties;
  • loopbaanontwikkeling;
  • potentieelbeoordeling;
  • communicatie in het werk;
  • conflicthantering en reïntegratie.

Menselijke maat

Werken met een menselijke maat is kenmerkend voor ons bureau. Daarom koesteren wij onze kleinschaligheid. Door die kleinschaligheid kunnen we flexibel en snel inspelen op de wensen van onze opdrachtgevers. Meestal kan binnen twee weken (en vaak sneller) een afspraak voor een assessment of een begeleidingstraject gemaakt worden.

Wij zijn als registerpsycholoog aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), LVPW (Landelijke Vereniging  Psychosociaal Werkenden), NVTA (Nederlandse Vereniging van Transactionele Analyse), ITAA (International Transactional Analysis Association) en geregistreerd in het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) en wij hanteren de beroeps- en gedragscodes van die organisaties.

Bijzondere projecten

NIP Basiscursus TA in organisaties (geaccrediteerd voor A&O/A&G psychologen: 29 punten)

TA-denhaag is een onderdeel van Bureau Kuhlemeier. TA-denhaag verzorgt de driedaagse Basiscursus TA in organisaties. Voor inschrijving voor deze basiscursus of voor nadere informatie, graag even mailen naar: info@transactioneleanalyse-denhaag.nl.

Loopbaanadvies 45+

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in december 2017 een project gestart waarmee bepaalde categorieën werknemers vanaf 45 jaar kosteloos loopbaanadvies kunnen inwinnen. Bureau Kuhlemeier is een van de loopbaanadviseurs in dit project. Wilt u meer weten over dit project? Kijk dan hier: Folder ontwikkeladvies 45plussers

 

OPDRACHTGEVERS

Psychologisch Adviesbureau Kuhlemeier werkt onder andere voor: Ministeries, Provincies, Gemeenten, Zorginstellingen, Internationale organisaties, NGO’s, Kinderopvangorganisaties, Midden- en Kleinbedrijf, Bank- en verzekeringswezen, Onderwijsinstellingen