ASSESSMENTS • COACHING • PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING

ASSESSMENTS • COACHING • PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING

Psychologisch Adviesbureau Kuhlemeier

Psychologisch Adviesbureau Kuhlemeier

Psychologisch Adviesbureau Kuhlemeier is een kleinschalig en flexibel psychologisch adviesbureau. Wij zijn gespecialiseerd in assessments, coaching en loopbaanbegeleiding en bieden daarnaast individuele psychosociale hulpverlening. Ons bureau is opgericht in 1958 en gevestigd in een 19e eeuws woon/kantoorpand aan de rand van het centrum van Den Haag.

Wij screenen en coachen mensen in verband met arbeidsgerelateerde vraagstukken

Bijvoorbeeld:

  • sollicitaties;
  • loopbaanontwikkeling;
  • potentieelbeoordeling;
  • communicatie in het werk;
  • conflicthantering en reïntegratie.

Menselijke maat

Werken met een menselijke maat is kenmerkend voor ons bureau. Daarom koesteren wij onze kleinschaligheid. Door die kleinschaligheid kunnen we flexibel en snel inspelen op de wensen van onze opdrachtgevers. Meestal kan binnen twee weken (en vaak sneller) een afspraak voor een assessment of een begeleidingstraject gemaakt worden.

Wij zijn als registerpsycholoog aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), NBTP (Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie), Gcoach.nl, LVPW (Landelijke Vereniging  Psychosociaal Werkenden) en NVTA (Nederlandse Vereniging van Transactionele Analyse), geregistreerd in het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) en hanteren de beroeps- en gedragscodes van die organisaties.

Basiscursus TA in organisaties (NIP geaccrediteerd voor 33 punten in het A&O/A&G register)

TA-denhaag is een onderdeel van Bureau Kuhlemeier. TA-denhaag verzorgt de driedaagse Basiscursus TA in organisaties. Voor inschrijving voor deze basiscursus of voor nadere informatie, graag even mailen naar: ta.denhaag@gmail.com.

OPDRACHTGEVERS

Psychologisch Adviesbureau Kuhlemeier werkt onder andere voor: Ministeries, Provincies, Gemeenten, Zorginstellingen, Internationale organisaties, NGO’s, Kinderopvangorganisaties, Midden- en Kleinbedrijf, Bank- en verzekeringswezen, Onderwijsinstellingen